Privacy statement

Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Reuselink slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer je onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.

Cookies

Voor een optimale werking van onze website, maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij je hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht je meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij jou graag naar onze cookieverklaring

Google Analytics

Reuselink maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn:

 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser, soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)
 • Pagina’s die bekeken worden
 • Hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website
 • De tijdsduur van het verblijf op de website.

Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel Reuselink als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kun je informatie vinden over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Reuselink heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Yandex

Reuselink maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacybeleid van Yandex kun je informatie vinden over de beveiliging van jouw persoonsgegevens. Reuselink heeft een verwerkingsovereenkomst met Yandex om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Moeder helpt kind met bowlen

Formulieren

Contactformulier

Wanneer je contact met ons wil, kun je op de website het contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer je een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • Naam
 • Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Opmerkingen

Op deze wijze kunnen we contact met jou opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden jouw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Reserveringsformulier

Wanneer je een reservering wilt maken, kun je op de website het reserveringsformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer je een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig:

 • Naam
 • Bedrijf
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Informatie reservering (dag, tijdstip, aantal personen)
 • Toelichting ‘overige’

Op deze wijze kunnen we jouw reservering verwerken en bevestigen en contact opnemen, mochten er vragen zijn naar aanleiding van de reservering. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Wanneer het contactformulier is afgehandeld worden jouw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Aanvraagformulier kinderfeestje

Wanneer je een kinderfeestje bij Reuselink wilt houden, kun je het aanvraagformulier kinderfeestje op de website invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het aanvraagformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer je een aanvraagformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van jou nodig: 

 • Naam ouders/begeleiders
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam jarige
 • Geslacht jarige
 • Geboortedatum jarige
 • Informatie kinderfeestje (datum, aanvangstijd, soort arrangement, aantal kinderen, aantal ouders/begeleiders)
 • Opmerkingen/aanvullende wensen

Op deze wijze kunnen wij de aanvraag op de juiste manier verwerken. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Wanneer het aanvraagformulier is afgehandeld worden jouw persoonsgegevens binnen 5 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.

Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Reuselink en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jouw bezitten in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op jouw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken je bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, je dient jouw BSN-nummer, alsook onderaan op jouw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dien je op jouw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen jij toegang krijgt tot jouw persoonsgegevens.

Reuselink heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor jou aanpassen.

Wij willen jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Reuselink neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt Reuselink gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Vragen en/of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kun je contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.

Contactgegevens

Restaurant Reuselink
De Slingeweg 20
7115 AG Winterswijk Brinkheurne

T: +31 (0)543 51 30 25
E: info@reuselink.nl
W: https://www.reuselink.nl/