COVID-19

Horeca Protocol

Aanvullende maatregelen betreffende COVID-19:

In verband met het coronavirus, COVID-19, zijn wij genoodzaakt om aanvullende maatregelen te treffen. De maatregelen zullen uiteraard het spelplezier niet wegnemen, maar zijn wel nodig om voor een ieder een zo veilig mogelijke omgeving te creëren.

 • Aan een tafel mogen maximaal 2 personen zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding
  die uit meer personen bestaat.
 • Aan de bar mogen maximaal 2 personen naast elkaar staan of zitten, tenzij het gaat om een gezamenlijke huishouding die uit meer personen bestaat.
 • Op het terras zullen uitsluitend zitplaatsen zijn.
 • Zorg dat iedereen zoveel mogelijk 1,5m afstand tot elkaar kan houden. Dat geldt zowel binnen als buiten. Dat geldt voor medewerkers, gasten, maar ook afhalers, bezorgers en leveranciers.
 • Het restaurant zal met reserveringen werken, er vindt een controlegesprek plaats voordat de gast binnenkomt (over gezondheidsklachten) en de gast wast zijn handen bij binnenkomst.
 • Als het controlegesprek bij de ontvangst heeft plaats gevonden, mogen medewerkers binnen 1,5m aan tafel de bestelling opnemen, uitserveren en afruimen terwijl de gasten aan tafel zitten.
 • Bediening aan tafel op het terras (incl. bestelling opnemen en afruimen) vindt alleen plaats als er een controlegesprek heeft plaats gevonden met de gasten om de gezondheidsrisico’s in te schatten en er geen gezondheidsrisico’s zijn vastgesteld.
 • Er zijn looproutes aangegeven voor zowel gasten als werknemers. Hiermee worden permanente kruislijnen voorkomen en komen collega’s niet binnen 1,5 meter van elkaar.

Bowling & Jeu de Boules

 • Het maximale aantal personen op 1 bowling- en jeu de Boules baan is 4 personen met in
  achtneming van 1,5 meter afstand. Gezinnen uit 1 huishouden mogen tot maximaal 6 personen een
  baan reserveren. Ook hiervoor geldt het in acht nemen van de 1,5 meter regel.
 • Maak ruimte voor elkaar.
 • Het reserveren van 2 naast elkaar liggende banen tegelijkertijd is niet mogelijk.
 • Houd je aan de gemaakte looproutes en instructies van het personeel.
 • Voordat je de baan betreedt, is er de mogelijkheid tot het desinfecteren van je handen.
 • Na iedere baanwissel worden de plekken grondig gereinigd.
 • Bij de bar is er een mogelijkheid om handschoentjes van vinyl te pakken. Deze belemmeren het bowlen niet.
 • Naast deze door ons gestelde maatregelen, vragen wij jou om zelf ook rekening te houden met de door het RIVM opgelegde maatregelen. Deze zijn altijd van toepassing en zullen immers altijd opgevolgd dienen te worden.
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging tot 38 graden of koorts. Bij eventuele geconstateerde klachten zijn wij genoodzaakt om de richtlijnen te volgen.

 

Alleen samen kunnen wij genieten van de faciliteiten welke wij te bieden hebben.